Koulutukset

Hätätilapotilas750€ (alv 0%)


Koulutuksessa käydään läpi hengityksen ja verenkierron fysiologia, tilanarvion tekeminen, toiminta peruselintoimintojen häiriötilanteessa sekä jatkohoito potilaan kokonaistilannetta huomioiden..

Koulutuskokonaisuus koostuu teoriaosuudesta ja käytännön harjoituksista, jotka räätälöidään asiakkaan toiveiden mukaan. Koulutuksen kesto on viisi tuntia (5h) ja se on suunnattu sosiaali- ja terveydenhoitoalalle.

Elvytys600€ (alv 0%)

.

Elvytyskoulutuksessa käydään läpi elvytykseen liittyviä osa-alueita kuten tunnistaminen, elvytysprotokollat sekä päätöksentekoa. 

Koulutuksen toteutus on käytännönläheinen ja soveltuu sekä sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille että maallikoille. Koulutuksen kesto on neljä tuntia (4h).

AED:nkäyttökoulutus500€ (alv 0%)

Koulutuksessa käydään läpi AED-defibrillaattorin toimintaperiaatteet, sydämen toiminta sekä AED:n käyttö osana elvytystoimia.

Koulutus sisältää teoriaosuuden lisäksi käytännön elvytysharjoituksia harjoitusdefibrillaattorilla. Koulutuksen kesto on kolme tuntia (3h) ja soveltuu sekä maallikoille että sosiaali- ja terveydenhoitoalalle.  

Hätäensiapu450€ (alv 0%)


Koulutuksessa käydään läpi yleisimmät sairastumiseen ja vammautumiseen liittyvät hätätilanteet sekä niiden ensiapu. Koulutukseen kuuluu sekä teoria- että käytännön osuudet.

Käytännön harjoitukset räätälöidään asiakkaan tarpeiden ja kohderyhmän mukaan. Koulutuksen kesto on kolme tuntia (3h).