Ensiapukoulutusta Uudellamaalla

ASIAKASLÄHTÖISESTI JA LAADUKKAASTI

Asiakaslähtöisyys näkyy siten että pyritään aina vastaamaan asiakkaan toivomuksiin ja tarpeisiin mahdollisimman tarkasti. Laatu näkyy esimerkiksi koulutusvälineistössä ja koulutusten toteutuksessa. Jokaiseen koulutukseen laaditaan huolellinen koulutussuunnitelma ja koulutuksen jälkeen kerätään asiakaspalautteet, jotka kirjataan omaan seurantataulukkoon.

Koulutustarjonta

Yritys sijaitsee Sipoossa ja tuotamme koulutusta ensisijaisesti Uudellamaalla, mutta tapauskohtaisesti tarjoamme koulutusta myös muualla Etelä-Suomessa. Alta löydät otannan suosituimmista ensiapukoulutuksistamme. 

 

Hätätilapotilaan tunnistaminen 

450.00 € (Alv 0%)

Koulutuksessa käydään läpi hengityksen ja verenkierron fysiologia,  tilanarvion tekeminen, toiminta peruselintoimintojen häiriötilanteessa sekä jatkohoito potilaan kokonaistilannetta huomioiden..

Koulutuskokonaisuus koostuu teoriaosuudesta ja käytännön harjoituksista, jotka räätälöidään asiakkaan toiveiden mukaan. Koulutuksen kesto on neljä tuntia (4h) ja se on suunnattu sosiaali- ja terveydenhoitoalalle.

Hätäensiapu  

350.00 € (Alv 0%)

Koulutuksessa käydään läpi yleisimmät sairastumiseen ja vammautumiseen liittyvät hätätilanteet sekä niiden ensiapu. Koulutukseen kuuluu sekä teoria- että käytännön osuudet.

Käytännön harjoitukset räätälöidään asiakkaan tarpeiden ja kohderyhmän mukaan. Koulutuksen kesto on kolme tuntia (3h). 

Elvytys  

350.00 € (Alv 0%)

Elvytyskoulutuksessa käydään läpi elvytykseen liittyviä osa-alueita kuten tunnistaminen, elvytysprotokollat sekä päätöksentekoa. Aiheeseen kuuluu myös defibrillaattorin käyttökoulutus.

Koulutuksen toteutus on käytännönläheinen ja soveltuu sekä sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille että maallikoille. Koulutuksen kesto on kolme tuntia (3h).

Ensiavun vastuuhenkilöpalvelut 

alk. 35.00 €/h (Alv 0%)

Ensiapuvalmius erilaisiin tapahtumiin. Ota yhteyttä lisätietojen saamiseksi.